Privacybeleid

Het onderstaande Privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DIGICLOU, Hellingweg 9A, 2583DZ Den Haag.

versie: 13-07-2020 1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe we dit doen en welke persoonsgegevens we van u verzamelen voor welke doeleinden, u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website digiclou.com verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.these kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u aangevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of die duidelijk aan ons worden verstrekt voor verwerking wanneer dit is opgegeven. We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven of we kunnen of moeten dit doen op grond van de wet of overeenkomst.

Gebruiken

Om u de best mogelijke service te kunnen bieden, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om uw persoonsgegevens DIGICLOU op te slaan. DIGICLOU gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Gebruik van toegang tot onze website;
 • Relatiebeheer, inclusief contact met u opnemen als u daarom vraagt;
 • Inzicht krijgen in het gebruik van onze website;
 • Product- en serviceontwikkeling;
 • Het definiëren van strategie en beleid.
 • Voor de bovenstaande doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:
 • NAW-gegevens;
 • bedrijf;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie-ID;
 • Klik-en-surfgedrag.
 • Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden in deze privacy- en cookieverklaring te bereiken.

Vertrouwelijkheid en openbaarmaking aan derden

Wij behandelen uw persoonsgegevens in vertrouwen. Wij verstrekken de persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen niet aan derden voor direct marketingdoeleinden. Bovendien zullen wij de door u verstrekte informatie niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, wat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, ongeacht of we dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Veiligheid

DIGICLOU maakt gebruik van zorgvuldige beveiligingsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden onbedoeld toegang krijgen tot dergelijke gegevens. Op deze manier zorgen wij ervoor dat alleen de benodigde personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens wordt beschermd. In ieder geval maken we gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om te zien waar naar wordt gezocht, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op of gelezen vanaf uw apparaat wanneer u een website bezoekt (inclusief een pc, tablet of smartphone). Dat is wat er gebeurt in de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgedragen naar de eigen beveiligde servers van DIGICLOU of van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

Het gebruik van de website analyseren en op basis daarvan de website verbeteren (analytische cookies);

Om te kunnen praten via de live chat functie (functionele cookies).

Technische of functionele cookies,

Het belangrijkste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aanpast aan uw persoonlijke voorkeuren of als u door een website navigeert, u met cookies de instellingen en voorkeuren onthouden die u kiest voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, zodat u de functies van de website gemakkelijk gebruiken zoals u deze eerder hebt ingesteld.

Voor de live chat functie op onze website gebruiken we WhatsApp. Via deze service kunnen wij u een persoonlijke chatfunctie aanbieden. De dienst laat ons zien welke pagina’s zijn bezocht op onze website, adressen en eventueel namen indien gespecificeerd in de chatfunctie. Het IP-adres is hier niet inbegrepen.

Analytische cookies

Daarnaast worden deze websitecookies gebruikt om statistieken bij te houden, zodat we inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. We gebruiken de volgende analytische cookies:

Om het zakelijke gebruik van onze website te meten, gebruiken we de Google Analytics-service. Deze service toont ons geografische locaties en adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres is hier niet inbegrepen.

Cookies inschakelen en uitschakelen

U kiezen of u al dan niet cookies accepteert. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar meestal u uw browserinstellingen zodanig wijzigen dat cookies niet worden geaccepteerd als u dat wilt (zie uw browserhelppagina voor precieze instructies). Als u ervoor kiest geen cookies te accepteren, u mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve functies van deze website of andere websites die u bezoekt.

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren van uw sitebezoek. U er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen vóór de vervaldatum. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de handleiding van uw browser.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld door middel van links. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben, u altijd contact met ons opnemen. U dit doen door van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur contact met ons op privacy@digiclou.com te nemen via 085 112 43 64.

U hebt de volgende rechten::

 • Krijg een uitleg van welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen;
 • Toegang tot de exacte persoonsgegevens die we hebben;
 • Correctie van fouten;
 • Het verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het definiëren van strategie en beleid.
 • Intrekking van de toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Houd er rekening mee dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we gegevens van de verkeerde persoon niet wijzigen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Het is daarom raadzaam om dit beleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

DIGICLOU

Hellingweg 9A

2583DZ in Den Haag

De Kamer van Koophandel:

73489999

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Volgens de privacywet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U contact opnemen met de autoriteit voor persoonlijke informatie.